21.07.2017. Clown show, Capoiera show

22.07.2017. Winner’s Elements, Selena belly dance, Zumba in big pool

23.07.2017. Bronses, Elvis Show, Zumba in big pool

Od Juni každú sobotu a nedeľu o 15:00 hod. rôzne programy a predstavenia zabávajú hostí na javisku v areáli kúpaliska. Programy závisí od počasia! Pre deti nezabudnutelný zážitok ponúkajú detské ihrisko, lanová dráha a mini park zábavy.

29.07.2017. Basket swing with glimmer tatoo, Dance Obsession show, Zumba in big pool

30.07.2017.Lili and Lali playground with gigant bubble, Hedonism Crew break show,  Zumba in big pool